Ελλάδα
Επικοινωνία | Global Site
small_E6

Αναλώσιμα Χαρτιά και Χημικά wet Μηχανημάτων / ΧΗΜΙΚΑ

E6

overview_E6

Οι σημερινές τάσεις της αγοράς δείχνουν σημαντικά χαμηλότερους όγκους επεξεργασίας θετικών  φιλμ Ε6. Ως αποτέλεσμα, οι συνθήκες χαμηλής παραγωγής αυξάνουν τον κίνδυνο αστάθειας της διαδικασίας. Η Fujifilm μελέτησε σε βάθος αυτή την κατάσταση της αγοράς και δημιούργησε σημαντικά δεδομένα , επιτρέποντάς μας να σας υποστηρίξουμε με μοναδικές επαγγελματικές συμβουλές. Ο τοπικός τεχνικός αντιπρόσωπος της Fujifilm θα χαρεί να συζητήσει μαζί σας όλες τις λεπτομέρειες.

Ανατρέξτε στα Τεχνικά Δελτία και στη Λίστα Προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες.

 

© FUJIFILM Ελλάδα